Grön lur när du ringer – 4 vägar till ett miljövänligt mobilnät


Vi på Telenor är prisbelönta för vårt arbete med klimatarbete och energieffektivitet. Här tänkte jag dela med mig av hur vi nått dit.

För ett par dagar sedan publicerades siffror som visar att Telenor Group som enda nordiska operatör finns med på CDPs A-lista över företag som arbetar effektivt med sitt klimatarbete, med 99 av 100 poäng. Telenor Sverige är dessutom den operatör i Telenor Group som är mest energieffektiv.

Det är givetvis flera delar som bidrar till att vi kommer så högt på listan som exempelvis reserestriktioner, energieffektivisering på kontoren och återvinning av mobiltelefoner. Vårt mobilnät är också en väldigt viktig del i detta då det förbrukar stora mängder el för att fungera.

Så gör vi våra mobilnät miljövänliga

  1. Energieffektivitet som kriterium. När vi köper ny nätutrustning så ingår energieffektiviteten som en självklar del i utvärderingskriterierna. Detta är enormt viktigt för att säkerställa att dessa långsiktiga investeringar sänker vår energiförbrukning i förhållande till befintlig utrustning. På så sätt medför alla uppgraderingar av nätet ett minskat energibehov över tid.
  2. Miljövänlig nedkylning. Vi har också sett över hur vi kyler vår nätutrustning, då kyla genom luftkonditionering är väldigt energikrävande. Vi har genom ett strategiskt arbete sett till byta ut luftkonditionering, där vi kan, mot lösningar kyler direkt med kall luft som vi hämtar utomhus. Det har reducerat energianvändningen med upp till 90 procent!Det syns tydligt i våra siffror! Under 2014 så ökade inte vår energiförbrukning som bolag, trots att vi byggde ut vårt mobilnät. Det är ett kvitto på att våra ansträngningar bär frukt!
  1. Samarbete med andra operatörer. En annan viktig del i att hushålla med resurserna är att vi ser till att placera utrustning i andra operatörers master, som jag pratade om i mitt förra blogginlägg. Därmed behöver vi inte bygga en ny mast, vilket spar på naturresurserna.
  2. Grön el. Vi har dessutom under de senaste åren arbetat aktivt för att flytta vår elförbrukning in i den gröna domänen. Det har varit ett fokuserat arbete som tagit tid och kraft. Vi har vänt på alla stenar och flyttat samtliga elavtal som vi har kontroll över till grön el. Detta gäller dels vårt eget nät, men också de nät som vi delar med andra operatörer.

Skippa en hamburgare!

För att sätta vår energianvändning i perspektiv kan man göra följande jämförelse. En vanlig hamburgare, som man kan köpa på ett snabbmatsställe, ger 2 kilo koldioxidutsläpp. Det motsvarar en bilresa med bil på 2-3 mil, men det motsvara också ett och ett halvt års mobilsurf. Vi är flera som kanske kan skippa en hamburgare utan att gå åt och som dessutom skulle må bra av att ta bort ett par mil bilresa. Om du gör det, så är det skönt att veta att det kompenserar mer än väl för din årliga mobilsurf.

Det är skönt att en grön lur är en grön lur!