Bara för att vi kan fortsätta skjuta oss i foten behöver vi ju inte att göra det…


Jag har precis läst igenom PTS rapport ”Inomhustäckning – sammanställning av lösningar” som jag själv bidrag med innehåll till genom att delta vid ett antal möten tillsammans med telekombranschen och byggbranschen. Rapporten i sig ger en bra och övergripande bild av vad man kan göra för att förbättra inomhustäckningen och tro mig, ingen vill lösa detta hellre än jag då jag vet att det är ett bekymmer för en del av våra kunder.

Det som slår mig när jag läser rapporten är att man utgår ifrån fullbordat faktum, det vill säga att husen som byggs och kommer att byggas kommer att vara täta för radiosignaler. Givet att det är så kommer de lösningar som presenteras att komma i spel, men och det här är ett stort men, vi kommer att tillsammans med byggindustrin behöva se över hur vi kan använda alternativa byggmaterial, som inte dämpar signalerna lika mycket, men som fortfarande ger samma nivå av värmeisolering. Här borde våra myndigheter PTS och Boverket gå armkrok för att leverera en summa som är större än delarna. Detta är något som jag tycker att Kommunikationsministeriet i Finlands rapport ” Mobile network reception problems in low energy buildings” belyser på ett bra sätt. Vi måste över tid, givet att det inte verkar vara förknippat med större kostnader, försöka ”kröka kurvan” av hus som byggs och som behöver stöd i form av aktiva lösningar från oss operatörer. Aktiva lösningar kommer alltid vara förknippade med kostnader för att tillhandahålla tjänsten i form av utveckling, kundsupport och underhåll.

Vi operatörer har de lösningar som beskrivs i PTS rapport på våra radar. Vi använder oss av ett antal av dem redan idag och vi kommer att introducera fler.

Men, låt oss se till att vi gör en insats för att ”kröka kurvan”, då detta tillsammans med de andra lösningarna kommer att ge ”Sverige AB” den mesta möjliga nyttan av de investeringar vi operatörer gör i våra nät.

Låt oss låta bli att fortsätta skjuta oss i foten, bara för att vi kan!