Därför kan du inte tågsurfa som du borde


I gårdagens Rapport och i DN uttalar vi oss angående att vi mobilanvändare måste vänta ytterligare ett år på full effekt i närheten av järnväg och på tåg. Något som redan dröjt fyra år. De basstationer som de svenska operatörerna bygger sedan 2011 och framåt är utrustade med 3G och 4G teknik som ligger nära det GSM-R-nät som tågoperatörerna använder för signalering och kommunikation med tågen. Detta innebär att alla som bor inom 400 meter från järnväg och alla som åker tåg har en mobilupplevelse som är sämre än den egentligen ska vara. Sannolikt finns täckning, men jag brukar jämföra situationen med en motorväg där tre av fyra körfält är avspärrade. Vid mycket trafik går det helt enkelt segt. De som berörs allra mest är de som bor på orter med få andra basstationer i närområdet och totalt rör det sig om 1,7 miljoner berörda mobilanvändare. Om inte basstationerna skulle ha strypt effekt skulle alla dessa personer få bättre taltjänster och stabilare, snabbare uppkoppling för mobilsurf med såväl 3G som 4G. Då problemet varit känt ända sedan 2011 har vi varit tidigt ute med att försöka hitta en lösning på problemet och tågoperatörerna har idag haft mer än fyra år på sig att installera skyddsfilter på tågen.

Idag kan vi besviket konstatera att dessa fyra år inte varit tillräckliga får tågoperatörerna och att PTS tvingats förlänga tidsfristen ytterligare ett år. Sanningen är att många av tågoperatörerna ända tills nyligen inte ens hade påbörjat arbetet. För att förhala beslutet har tågoperatörerna lyckats gömma sig bakom EU-lagstiftning och till slut lett oss till den situation vi är i idag där tågens säkerhet ställs mot bättre mobilupplevelse. Men det hade aldrig behövt gå så långt. Jag menar att mobiloperatörerna har stått för ansvarstagandet i frågan och försökt hitta en lösning där såväl säkerhet som mobilupplevelse tagits i beaktande. Redan i ett tidigt skede kom vi med ett erbjudande till tågoperatörerna om att bekosta deras filter, men det var inte tillräckligt.

Vi investerar just nu miljarder i nätutbyggnad för att öka täckningen och höja kundupplevelsen. Utifrån det perspektivet är det såklart frustrerande att våra kunder inte kan dra nytta av den utrustning som sedan många år är på plats. Det är ju inte så att tågoperatörerna förklarar för resenärerna och de miljoner som bor längs järnvägen varför deras mobilupplevelse inte är optimal. Det är ju vårt ansvar gentemot våra kunder.