Delaktighet på internet – En stenyxa?


Förra veckan släpptes ”Svenskarna och internet” i 2015-års tappning. Det var mycket rolig och intressant läsning, som exempelvis att 93 procent har tillgång till internet och att 77 procent har en smartphone. De flesta siffrorna i rapporten visar en uppåtgående trend, vilket är naturligt och roligt! Men sen kommer man till frågan om delaktighet i informationssamhället och där får jag mig en tankeställare. Endast 65(!?!) procent känner sig delaktiga i informationssamhället. I diagrammet som tillhör statistiken ser man att det är gruppen 26-35 som toppar med 83 procent och kurvan avtar med stigande ålder.

Min arbetsgivare har ett globalt strategiskt initiativ som heter ”internet for all”, vilket är precis vad det låter som, ett initiativ för att ge alla tillgång till internet. Den satsningen är spontant en värmare i hjärtat och något jag delar till fullo, vi måste se till att alla kan delta. Men om nu endast 65 procent svenskarna känner delaktighet, trots att 93 procent har tillgång till internet, finns det en risk att vi får en glitch.

 

delaktighet i informationssamhället diagram
Figur 1 www.soi2015.se

Vi behöver dela med oss av erfarenheter

Eftersom internet idag är en plats där man delar erfarenheter med varandra, och därmed bygger vidare på tidigare erfarenheter, ser jag det som otroligt viktigt att vi får med de röster som sitter på mycket erfarenheter. Det är just den gruppen av äldre människor, 56 år och över, som enligt undersökningen känner sig minst delaktiga. Många av dessa människor är och har varit starka motorer i vårt samhälle och de har fortsatt mycket att bidra med. Självklart kommer gamla kunskaper att behöva bytas mot nya mer ändamålsenliga. För att skapa nytt måste man släppa taget om det gamla. För att skapa disruptiv utveckling måste man se saker med fräscha ögon. Men någonstans ska mänskligheten följa med. Ser man tillbaka på tidigare perioder kan man se att längden på en ny era minskar. Stenåldern var cirka 10 000 år, bronsåldern drygt 1000 år och järnåldern ungefär 500 år.

Kanske var det likadant när stenyxan introducerades för 15 000 år sedan? Det var de unga som tog steget in i en nya era, medan de äldre harvade på i gamla spår. Kanske är skillnaden mellan internet och stenyxan inte så stor? Kommer vi även fortsättningsvis att följa Moores lag, eller kommer det ett nytt disruptivt skifte som gör att utvecklingen kommer att bryta den vallen också? Kanske behöver vi inte fundera på saken.