En Norgehistoria…


norge

Man kan göra sig lustig över mycket, men vår systerorganisation i Norge är inte en av dessa ting. Jag har tillbringat de senaste dagarna i Norge och följt utvecklingen av deras mobilnät, det ansvar de har som marknadsledare och de frågor som kunderna har kring mobilnät.

Kommunikation är universellt och oavsett om du uppfattas som marknadsledare eller utmanare kommer frågan om ansvar alltid vara närvarande för den som vill leverera infrastruktur som bidrar till utvecklingen av ett land. Utan att bli alltför bolagsintrovert måste jag ändå imponeras av den vision som Telenor Group har satt upp i ”Empower Societies”, och att denna verkligen på ett fantastiskt sätt förenar oss i 13 länder med mer än 180 miljoner mobilkunder.

Vad är det då som skiljer oss åt? Först och främst är Telenor i Norge marknadsledare, vilket gör att de är flåsade i nacken av utmanarna, där är vi inte i Sverige – ännu. Det är dessutom en skillnad i hur långt vi kommit med utbyggnaden av våra 4G nät. Sverige var väldigt tidigt ute vad gäller 4G. Att vi redan idag täcker mer än 99% av svenska folket är något som imponerar på mina kollegor i Norge, även om de också är på god väg.

En annan, mer betydande skillnad är att kommunerna i Norge i väldigt stor utsträckning samfinansierar utbyggnaden av deras mobilnät. Något som till dags dato inte varit aktuellt i Sverige. Här tycker jag ändå att vi borde snegla på vårt grannland. Jag menar inte nödvändigtvis att vi ska gå lika långt som Norge, men jag tror fullt och fast att många kommuner i Sverige skulle vilja, och kunna, bidra till en ökad nätutveckling. Detta för att ge hela landet de bästa förutsättningarna att utvecklas och därmed stoppa en urbanisering som riskerar att bilda ett enda Storstockholm med kranskommuner. Jag vill, tvärtom, göra ett litet land större!

Med detta hoppas jag att jag har sått ett frö till en tanke du inte hade för fem minuter sedan och jag är spänd på att se om du reagerar så pass att du väljer att kommentera på mitt inlägg.