En standardlösning? – från NMT till 5G


Den allra första generationens standard för mobilsystem utvecklades i norden och hette NMT, Nordic Mobile Telephony. Sedan dess har både GSM och 3G passerat förbi som mobilstandarder. Men vad är en standard och varför är det viktigt?

Standarder finns i flera branscher där produkter från olika leverantörer ska samspela med varandra. I byggbranschen anges exempelvis en bult i storlekar med M följt av en siffra. M:et beskriver hur gängorna ska fungera och siffran definierar bultens storlek. På samma sätt fungerar en mobilstandard, den beskriver hur mobiltelefonerna och mobilnätet ska kommunicera med varandra, oberoende av vilken operatör eller leverantör man använder.

Utveckling och behov av nya standarder

För mobilanvändare innebär en standard exempelvis att man kan använda sin telefon när man reser till ett annat land. För mobiltillverkarna innebär en standard att man kan producera mobiler för flera olika marknader till lägre pris. För leverantörerna av mobilnät innebär en standard en säkerhet i och med att flera operatörer i fler länder kommer kunna använda deras produkter, vilket även gör att man har råd att satsa mer på utveckling.

Men hur går då arbetet med en standardutveckling till från start till mål? Sedan utvecklingen 3G-standarden så arbetar både leverantörer, operatörer och regionala standardiseringsorganisationer tillsammans inom en samarbetsorganisation som heter 3GPP. När 3GPP har tagit fram en standard förs den vidare till ITU, FN:s organ för dessa typer av frågor med representanter från alla världens länder. ITU ger sitt utlåtande om de tycker att förslaget uppfyller de krav de satt upp.

5G standarden på väg

Arbetet med att färdigställa standarden för 5G kommer att pågå fram till 2020. Som alltid när det är stora frågor som har stort inflytande över många människor så är det många aktörer som vill ha saker att säga till om. Inom EU har vi en egen samarbetsorganisation som kallas för 5G PPP och som består av både operatörer och tillverkare med intressen inom EU, som exempelvis standarderingsorganet ETSI. 5G PPP:s uppgift är att presentera förväntningar på vad 5G ska lösa för problem, alltså vilka hastigheter man vill få ut och vad man ska fokusera på. Informationen går därefter vidare till 3GPP och fungerar som underlag för att ta fram en standard för att lösa dessa uppgifter.

3GPP förväntas presentera första utkastet för 5G under hösten 2018, och utkastet kommer därefter att granskas av ITU för att se om det uppfyller deras krav. Enligt den tidsplan som finns idag förväntas ett slutgiltigt förslag från 3GPP att presenteras i början av 2020. Om man tittar på tiden för introduktionen av 4G var det cirka ett år mellan den slutgiltiga versionen från 3GPP tills dess att 4G kom igång runt om i världen. En kvalificerad gissning är alltså att de första ”äkta” 5G-näten kommer att se dagens ljus tidigast i slutet av 2020. De stora tillverkarna av mobilnätsutrustning och telefoner är dock väldigt involverade och investerar mycket pengar i forskningen kring standarder redan innan standarden godkänd, vilket innebär att det brukar gå väldigt snabbt från det att en standard spikas tills att det finns produkter ute på marknader.

Vad innebär 5G?

Genom utvecklingen av 5G vill man lösa ett antal begräsningar som vi upplever i dagens 4G nät. De tre främsta som brukar listas är:

  • Överföringshastighet på upp mot 10Gbps – för att kunna tillgodose exempelvis Virtual Reality till massorna.
  • Ökning med en faktor 1000 på antalet samtidiga uppkopplade enheter – eftersom vi snart kommer ha sensorer i allt från kläder till all konsumentelektronik.
  • Fördröjning i kommunikationen mellan två enheter på 1 ms – för att man exempelvis ska kunna kommunicera mellan självkörande bilar och säkerställa att det inte sker kollisioner.

Innan 2020 kommer vi att många tester av dessa typer av produkter för att de ska vara helt redo för marknaden när 5G-teknologin är på plats. Parallellt med detta kommer även tillverkarna av telefoner och basstationer att arbeta för att få ner storleken på dagens 5G-telefon från kylskåp- till Smartphonestorlek.

Om vi blickar framåt så har det historiskt sett lanserats en ny mobilstandard var 10:e år. Även om generationsskiftena inte kommer att vara lika tydliga som vid övergången till 3G så går forskningen hela tiden framåt. Det är ingen järv gissning att vi kommer att få se en ny standard runt 2030.