Ett hårt slag mot det demokratiska nätet


I måndags kom domen i målet mot Bredbandsbolaget om huruvida internetleverantörer ska tvingas blockera trafik till vissa webbsajter. Patent- och marknadsöverdomstolen går emot domslutet från Stockholms tingsrätt och går på mediebolagens linje (Universal, Sony, Warner m.fl.) och alla internetoperatörer kommer därför att tvingas blockera sajter som bryter mot upphovsrätten.

Telenor och Bredbandsbolaget har kritiserat domen som varken är förenlig med svensk lag, lagstiftarnas avsikter eller principerna för hur EU-rätten ska tolkas. Även oberoende experter verkar ha svårt att förstå hur rätten har motiverat domen.

Det här får flera negativa konsekvenser i form av osäkert rättsläge och risk för att internet inskränks ytterligare när fler intressen vill blockera andra typer av sajter. Från mitt perspektiv är domen även olycklig av ett annat, principiellt, skäl. Som internetoperatör ser jag att vår roll är att göra internet och dess möjligheter tillgängliga för så många som möjligt. Vi har de senaste åren investerat miljarder i mobila och fasta nät för att fler ska kunna få mer när det gäller internet – något vi kommer fortsätta med. Att blockera internet går emot det vi tror på, även om vi inte står bakom de aktuella sajterna.

Blockering av vissa domännamn (DNS) som leder till de aktuella sajterna är dessutom ineffektivt. Det kan enkelt kringgås av såväl användare med hjälp av VPN-tjänster och sajter som byter adress, så frågan är om detta ens kan ses som en vinst för mediebolagen annat än prestige- och principmässigt.

Stämningen och domslutet visar tydligt på behovet av att modernisera distribution och affärsmodeller även inom detta område. Tekniken kommer alltid att ligga före gamla vanor och tankesätt, men vill vi ha ett modernt samhälle är det upp till oss att försöka springa ikapp.