Jag har ju full täckning enligt mobilen! Varför kan jag inte surfa snabbt och ringa?


En fråga som jag får ibland är varför det kan bli så att mobilen visar full signal, men att det ändå går väldigt långsamt att surfa eller att det är svårt att ringa. Till att börja med måste jag säga att detta är väldigt ovanligt i vardagen och att dessa fenomen är något som vi bevakar för att hålla på låga nivåer.

När det ändå händer finns det ett antal anledningar till detta. Om vi börjar med surf så är det ett par huvudanledningar. Tänk dig att 4G-nätet är en motorväg. Normalt sett sitter du fastspänd och kör, men ibland är det väldigt många som vill köra på den väg du är på samtidigt, då uppstår kö. Precis på samma sätt är det med ett mobilnät. Du delar kapaciteten i nätet med alla andra användare som är uppkopplade mot samma basstation. Vi människor är dessutom ganska lika, även om vi kanske inte alltid vill erkänna det. Vi har ungefär samma behov, ungefär samtidigt. Vi äter frukost ungefär samma tid, vi vill ha lunch, kaffe mm och allt sker inom en begränsad tid.

Den andra delen av anledningen, som är mindre vanligt, till att du kan få dålig surfhastighet är att du störs av kringliggande basstationer, detta sker främst vid större öppna ytor som exempelvis sjöar och hav. Din mobil visar egentligen bara hur stark signalen är som du tar emot, inte hur störd den blir av andra signaler i omgivningen. Om man tänker sig mobilnätet som en orkester och att du har till uppgift att lyssna på en av fiolerna som spelar. Om du inte står på ett ställe där du hör fiolen du ska lyssna på bättre än resten av orkestern blir det svårt för dig att höra dess melodi. Om violinisten försöker spela högre, för att göra sig hörd,  kommer dirigenten som ansvarar för att hela orkestern framför musiken som det är tänkt att se till att resten av orkestern också spelar högre och då blir det ingen förbättring för dig heller. Så även om fiolen nu har ”höjt sin stämma” så är resultatet detsamma. Lösningen är att du ska lyssna på den fiol, eller i mobilnätet den basstation, som ligger närmast dig givet din placering i lokalen. Ju större skillnad det är mellan den fiol du ska lyssna på och resten av orkestern desto mindre är sannolikheten att du uppfattar en ton fel. Översatt till surf blir det att de datapaket som skickas mellan din mobil och nätet får fel på sitt innehåll.

Samma analogi kan man göra för samtal, dels kommer det ibland att bli trångt på motorvägen och dels kan din mobil störas av kringliggande mobiler och basstationer. När det kommer till samtal blir detta till slut så att ljudet blir så dåligt att du inte hör vad personen i andra änden säger.

Båda dessa fenomen är som jag beskrev ovanliga i vår vardag, men de förekommer när många människor samlas på en plats, exempelvis marknadsplatser, utomhuskonserter och midsommarfiranden med mera. I dessa situationer kommer vårt nät alltid att göra sitt bästa för att lösa situationen och som exempel på detta prioriterar vi alltid samtal före dataanvändning. Det vill säga, om det blir trångt på en basstation kommer vi på Telenor att se till att det går att ringa hellre än att någon sitter och surfar med full hastiget. Vi kan helt enkelt dra ner på surfhastigheten för att talet ska komma fram. Allt för att ge dig den bästa tjänsten!