Gå inte ”all-in” på svart!


Supergasell

Det är lätt att satsa allt på ett kort. Framförallt när det kortet ser säkert och stabilt ut. Men klassisk sannolikhetslära säger att det gäller att sprida sina insatser för att öka chansen att vinna. Igår var sista stoppet för Gasellturnén. För mig är det tydligt att Sverige måste satsa mer på sina tusentals snabbväxande företag.

Sedan DI drog igång Gasellen har 9486 företag klarat deras krav på tillväxt, finanser och vinst. Dessa har även stått för 215000 nya arbetstillfällen. Så här säger Karl Wennberg, vice vd för näringslivets forskningsinstitut Ratio om Gasellernas betydelse: ”Om man tänker i termer av hur många man anställer och hur många man sparkar, så är det faktiskt så att offentlig sektor och även storföretagen visserligen skapar många nya jobb varje år men man brukar också göra sig av med minst lika många, så nästan hela nettojobbskapandet i den svenska ekonomin kommer från små och medelstora företag och speciellt de snabbväxande företagen”

Det är småföretagen som säkrar tillväxt och därmed Sveriges välfärd. Vi måste vara rädda om dem och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas.  Satsar vi på dessa företag har vi ökat sannolikheten att vi i framtiden kommer att få se nya svenska storföretag växa fram. Något som länge varit ett problem med strukturen i svenskt näringsliv.

Vi som operatör fokuserar på SME, men vi skulle ännu tydligare kunna berätta för snabbväxande företag hur vi kan hjälpa dem och vilka möjligheter det finns med det uppkopplade samhället. För oss är det viktigt att kunna hjälpa dem att fokusera på och tillbringa tid med sin unika företagsidé. För en entreprenör är tiden oerhört knapp. Då ska den tiden inte gå åt till att släcka bränder och trixa med administration som inte lyfter deras affärsidé. Att frigöra tid för den strategiska dimensionen i arbetet är än viktigare för det lilla snabbväxande företaget, då kursändringarna kan bli många.

Jag hoppas att mitt deltagande har väckt frågor och startat tankekedjor som hjälper entreprenörerna i att komma vidare i sina tankar om det uppkopplade samhället. En del av det jag har sagt är kritiskt i hur man ska tänka som snabbväxande företag. Man måste till exempel alltid förhålla sig till digitaliseringen och göra ett genomtänkt, välutbildat och strategiskt val kring hur bolaget ska förhålla sig kring digitaliseringen och vad det innebär för bolagets produkt/tjänst. Det valet kommer att följa med en över tid.

Det pratas även mycket om hur viktigt det är med sociala medier, och det är det givetvis, men ”allting går inte att sälja med mördande rekIam” min värld måste det finnas ett tydligt underliggande värde i produkten eller tjänsten som du sen kan sätta på steroider genom att berätta om i sociala medier. Utan det tydliga värdet är det bara tomt innehåll. Det påminner mig och tiden kring år 2000, när det räckte att kunna stava till html för att vara säker på framgång.

Sammanfattningsvis har det har varit fantastiskt att vara med och jag hoppas att jag får chansen att komma tillbaka. DI gör verkligen ett kanonjobb med gasellen. Att identifiera företagen och lyfta fram dem, i det rampljus de förtjänar, är väldigt viktigt för att ge dem en skjuts in i framtiden. Att träffarna även innehåller kunskapsdelning genom gamla Gaseller och andra väldigt bra gästföreläsare som inspirerar och lär ut tror jag bidrar till att Gasellen är en kontext man vill finnas i, oavsett storlek.

För dig som är entreprenör, snabbväxare, elefant eller bara intresserad av nät, är jag alltid öppen för diskussion kring uppkoppling och framtid. Jag inspireras av sådana diskussioner och jag hoppas att de skulle inspirera dig också!