Halvklart och molnfritt – Utbyggnaden av vårt 2G- och 4G-nät


Jag har tidigare pratat om att jag vill göra täckning till en icke-fråga genom att bygga ut av vårt 2G- och 4G-nät. Vi täcker redan idag över 99 procent av Sveriges befolkning, så fokus ligger nu på att täcka stora områden i glesbygd. Där är det färre människor som rör sig, men ett mobilnät blir bara riktigt bra om du har en sammanhållen täckning över en tillräckligt stor yta.

Hur går det då till när vi gör den här miljardinvesteringen?

När man uppgraderar ett mobilnät brukar man se till att göra detta i geografiska områden där man exempelvis tar kommun för kommun och uppgraderar nätet där med ny utrustning. Det gör man för att få så bra kontroll på projektet som möjligt. Genom att arbeta i ett geografiskt område åt gången kan alla inblandade specialister, entreprenörer och tillverkare samarbeta och arbeta effektivt. På det sättet får man en bra hastighet och precision i arbetet.

Men så kan vi inte göra i detta fall. Utbyggnaden vi just nu arbetar med ska utöka antalet basstationer med 50 procent som en hagelskur över större delen av Sveriges yta. Att göra detta i område för område skulle ta väldigt lång tid. Därför arbetar vi med hela det bestånd av basstationer som ska byggas över hela Sverige parallellt.

Nya master – inget självändamål

En fråga som dyker upp lite då och då är om vi verkligen måste bygga en ny mast? Svaret på den frågan är ”Ja” och ”Nej”. Målet med projektet är att bygga så mycket täckning för våra kunder som möjligt. Att bygga en ny mast är både dyrt och tar lång tid. Därför försöker vi alltid placera våra basstationer i befintliga master, vattentorn och andra byggnader som skapar bra täckning. Det är bara när det inte är möjligt att göra det som vi blir tvungna att bygga en ny mast. Operatörerna inser alla vinsten i att inte bygga nya master och möjligheten att placera utrustning i varandras master är oftast begränsad till om masten kommer att klara av det rent fysiskt.

Hur går det med utbyggnaden?

Vi passerar halva antalet av de basstationer som ska byggas i projektet här i dagarna och just nu går det som tåget! Om du möjligen ser en basstation där du står när du läser detta, titta i så fall på den. Just nu bygger vi mer än två sådana basstationer varje dag! Vid utgången av 2016 är projektet klart och kommer då att täcka 90 procent av Sveriges yta med 2G och 4G. Vi kommer ha byggt 140 procent fler basstationer i norra Sverige och 40 procent nya basstationer i södra Sverige. En otrolig bedrift!

Låt oss avliva nätfrågan – Länge leve nätet!