Konsten att bygga mobilnät på Sveriges högsta punkt


I helgen begav sig hela Telenors Sveriges företagsledning till toppen av Kebnekaise, en riktigt cool sak tycker jag, galenskap kanske andra tycker – men det sätter fingret på den framåtlutande utmanarmentalitet som vi har som företag. Vi är modiga. Men fungerar verkligen mobilnätet där uppe kan man ju fråga sig? Och hur bygger man i så fall ut det bland glaciärer och höga berg?

Som jag har nämnt flera gånger har Telenor under de senaste åren investerat kraftigt i att förbättra mobiltäckningen i Sverige och i synnerhet i Norrlands glesbygd, där kapaciteten historiskt sett varit eftersatt. Men idag täcker Telenors nät 99.9% av befolkningen och 90% av ytan. De resterande tio procenten är mer eller mindre delar av de svenska bergskedjorna och nationalparker där vi av olika anledningar inte får bygga. Med det sagt tänkte jag ändå berätta lite om hur det fungerar när vi bygger mobilnät på Sveriges mest avlägsna platser.

2016 besteg jag Kebnekaise och jag minns då hur mobilnätet i princip gav upp så fort vi lämnade Kiruna och det krävdes knackligt wifi från fjällstationen för att ens skicka lite bilder från bestigningen till nära och kära. Vi hade redan påbörjat planeringen för basstationer från Kiruna hela vägen ut till Nikkaluokta och sedan en basstation som gav täckning på fjällstugan och toppen.

Att bygga ut mobilnätet i landsbygd, glesbygd och i fjälltrakterna är viktigt av många olika anledningar. Det är självklart viktigt för en fungerande landsbygd, lokala entreprenörer och befolkningen och just i fjälltrakterna hjälper det även turistnäringen och säkerhetsarbetet. Borta är de dagarna (där man på vissa platser) måste förlita sig på satellittelefoni.

Att bygga basstationer (vi kan för enkelhetens skull kalla det mobilmast) uppe bland Kebnekaises toppar kräver noggrann planering, koordinering med kommuner och markägare, bygglov, tillstånd från Försvarsmakten men även rätt typ av utrustning som klarar av det hårda och kalla klimatet. Som många vet tenderar mobiltelefoner och andra enheter med batteri snabbare ladda ut i kyla och i hetta, och på samma sätt måste vi planera när vi bygger i tuff terräng. Att få hårdvaran på plats är i sig ingen enkel match utan kräver oftast helikopter, något som det inte kryllar av i Sverige. Att skapa täckning i fjälltrakterna är ett dedikerat arbete som vi fortsätter med, precis som Telenors generella investeringar i det svenska mobilnätet. Just nu gör vi oss redo för den största utbyggnaden av mobilnätet någonsin – planeringen och utrullningen av 5G. Jag återkommer så fort jag har mer information om det – men det är ett arbete jag är sjukt taggad på!