Man vill ju vara inne(!)… och ringa och surfa


Den senaste tiden har vi sett flera artiklar i tidningarna om problem att ringa och surfa inomhus i moderna och nyrenoverade hus. Det ligger en hel del i dessa artiklar och vi operatörer är medvetna om denna utmaning för våra kunder och arbetar med frågan dagligen. Jag har skrivit om inomhustäckning förut, men inte beskrivit mer ingående vad som är utmaningen och vad vi gör. Låt oss därför backa och titta på hur vi kom hit.

I takt med att kraven på energieffektivitet på byggnader ökat, vilket är mycket bra ur miljösynpunkt, har nya material som löser detta kommit fram. Speciellt i norra Europa har vi haft mycket att vinna på att gå långt avseende isolering, då vi har långa perioder med låga temperaturer. Detta har medfört att man hittat nya metoder för att hindra värmeförlusterna genom att isolera med dubbla lager folierat isolermaterial och installera fönster med metallskikt. Vad gäller isoleringen innehåller varje lager isolering två ytskikt i metallfolie, det vill säga totalt fyra lager metallfolie i en vägg. Vi har alltså, med metall i fönster och väggar, skapat en bur av metall. Inom fysiken pratar man om ett klassiskt experiment, en så kallad Faradays bur. En bur, tänk dig en konservburk, blockerar elektromagnetisk energi från att passera. Detta fenomen är anledningen till att vi blivit lärda att bilen är den säkraste platsen när det åskar, eftersom blixtarna precis som mobilsignalerna består av eletromagnetisk energi.

Vad kan man då göra åt detta? Det finns flera olika vägar att gå och vi behöver gå dem alla. Dels kan man använda sig att nya teknologier, som att ringa över wifi när man har tillgång till det. Här finns det redan idag många olika VoIP-lösningar som Skype, Facebook, WhatsApp med flera. Gemensamt med de här lösningarna är att de inte i sitter ihop med din operatörs telefonitjänst, vilket kräver lite handpåläggning från din sida med en app i telefonen och att ditt nummer kanske inte visas på rätt sätt. Operatörerna kommer framöver att börja erbjuda voice över wifi, så kallad wifi-calling. Det gör att telefonen kan koppla samtalen via exempelvis ditt wifi hemma, utan att du behöver göra något extra med din telefon, istället för över mobilnätet. En annan lösning på problemet med inomhustäckning är att man installerar en så kallad repeater i sin bostad. En repeater förstärker signalen som kommer utifrån, så att du får bättre täckning inomhus.

Både wifi-calling och repeaters är bra och repeaters kan man installera redan idag, men ingen av dessa lösningar löser inomhustäckningen fullständigt för alla. Vad gäller wifi-calling, så kommer detta att fungera på de modernare telefonerna. Ser man till repeaters så är det uppenbart att alla inte kommer att installera detta. Av den anledningen är det väldigt viktigt att vi dessutom arbetar med att titta på grunden till situationen, byggmaterialen och byggprocesserna. Om man kan förändra byggmaterialen, så att dessa släpper igenom mobilsignalerna, löser man inomhustäckningen för alla som vistas i byggnaden. Detta gäller oavsett vilken operatör eller telefon man använder. Det finns fortfarande många som har äldre telefoner och som inte finner någon anledning att byta. Det finns också många IoT-produkter, exempelvis elmätare som fjärravläses över mobilnätet.

Med anledning av ovan är jag mycket glad över att vi i Sverige fått igång ett projekt som ska titta djupare in i byggmaterialfrågan och självklart deltar vi från Telenor. Projektet har fått finansering av Energimyndigheten, drivs av SP och kommer att starta under hösten.

Låt oss avliva nätfrågan – Länge leve nätet!