Mobildataanvändningen fortsätter att öka 


Det senaste decenniet har vi sett en kontinuerlig ökning av datatrafiken i mobilnäten, och enligt PTS årliga rapport för Svensk Telekommarknad fortsatte den uppåtgående trenden även under 2016.

Uppgångarna inleddes under 2000-talet med 3G då man kunde börja använda data och surfa på riktigt (minns någon WAP i 2G?). Men det var först i början av 2010-talet när Apple lanserade sin iPhone och 4G-näten rullades ut tog som det fart på allvar. De senaste åren har ökningarna av datamängder legat på omkring 30 procent per år. 

Men vad är det egentligen som konsumerar data och vilka tjänster är det som kunderna använder mest?

Nära 50 procent av den totala datamängden går åt till streaming, till exempel video eller musik. Mer än hälften av denna andel är YouTube. Spotify står för mindre än 10 procent och Netflix ligger under 3 procent. Därefter kommer webbrowsing, alltså vanlig surf. Hälften av andelen är vanliga webbsidor. Facebook står för en knapp femtedel och Instagram för mindre än 10 procent.

Tillsammans står dessa två kategorier för nästan 80 procent av dataförbrukningen i Telenors mobilnät. Spel, fildelning och lagring är väldigt marginella företeelser i jämförelser. Detsamma gäller VoIP, det vill säga samtal över datanäten. När VoLTE lanseras i 4G kommer dock VoIP att öka, men knappast till samma nivå som streaming eller surfning.

Vi kan förvänta oss att dataanvändningen kommer att fortsätta att öka även kommande år och behovet av ytterligare kapacitet och utbyggnad av näten kommer att krävas. Det är verkligen sant att vårt nät blir aldrig färdigbyggt!

image001