Mobilen på planet – hur funkar det?


”We kindly ask all passengers with electronic devices to switch them off as they may interfere with aircraft systems”.

Har du någon gång befunnit dig på ett flygplan så har du med största sannolikhet hört något liknande ropas ut i högtalarna. Men i takt med att tekniken utvecklas har mobilanvändande blivit allt mer vanligt och accepterat ombord på flyget. För omkring två år sedan gick Europeiska flygsäkerhetsbyrån Easa ut med att flygbolag kan tillåta passagerarna att ha på telefonen utan flygläge under hela resan från start till landning, om de går igenom en viss process. Många flygbolag erbjuder även WiFi, och faktum är att vissa även låter dig ringa ombord via så kallad satellitroaming. Men hur funkar det egentligen?

Satellitroaming – en dyr historia
Satellitroaming är roaming som erbjuds på vissa flygplan och passagerarfartyg. Det innebär att systemet lägger en ”brusmatta” i kabinen som förhindrar att mobilterminalerna får kontakt med marknäten. Istället sätter man en liten basstation i båten eller flygplanet som man sedan kopplar upp mot resten av världen via de satelliter som kretsar kring jorden. Nackdelen ur ett tekniskt perspektiv är att signalerna färdas väldigt lång väg – från flygplanet, upp till satelliten och ner till jorden. Det gör att fördröjningarna i signalerna blir väldigt långa, ca 0,5 sekunder, vilket är ungefär 10 gånger mer än i mobilnäten. Det gör att samtalen via satellitroaming blir ganska röriga, lite som när man förr i tiden ringde till andra sidan jorden.

Att kunna ringa från flygplanet kan verkligen underlätta, speciellt om du reser ofta i jobbet och vill ha möjligheten att ta telefonmöten eller andra viktiga samtal. Det stora problemet är att det är en dyr tjänst. Satellitroaming kostar dig mellan 15 och 50 kr per minut, något som många inte vet och som kan leda till extremt höga utlandsräkningar. På Telenor har vi valt att stänga av data vid satellitroaming för våra kunder, just eftersom det är svårt att kontrollera om det t.ex. ligger några appar och drar data i bakgrunden.

Satellitroaming ska inte blandas ihop med WiFi ombord, trots att det är samma teknik i grunden. I teorin skulle du alltså kunna ringa via VoIP (tjänster som t.ex. FaceTime, Skype, etc) eller via VoWiFi (röstsamtal via WiFi), men i dagsläget är det inte alla flygbolag som tillåter det och ofta är uppkopplingen inte tillräckligt snabb eller tillräcklig kapacitetsmässigt.

Antenner som pekar uppåt?
Så om satellitroaming är dyrt och VoIP eller VoWiFi inte fungerar, kan man inte bara rikta markantennerna uppåt så att de når flygplanen? Nja, eftersom man då skulle passera en antenn ungefär var 10:e sekund så skulle störningen från samtliga antenner bli väldigt stor. Och sen har vi ju det här problemet med att 71 % av jordens yta består av vatten…

Sammanfattningsvis kanske det där med flight mode inte är så dumt ändå, åtminstone tills vi kommit lite längre fram i utvecklingen. Det spar batteri och många menar även att det är artigt mot piloterna eftersom signalerna kan störa deras kommunikation. Det skulle också vara ganska jobbigt att sitta i ett trångt plan där hälften pratar i telefon. I vårt uppkopplade samhälle är ju flygplan en av de få platser där det är fullt försvarbart att vara onåbar, och faktum är att det är ganska så skönt – även för en nätexpert.