Mobiltäckningen på konserter och evenemang


Jag har gått på väldigt många konserter genom åren, men betydligt färre sportevenemang. Oavsett vilket evenemang man besöker tror jag många känner igen sig i problemet att det kan gå trögt att surfa. Varför är det så och vilka tips kan jag ge er för en bättre surfupplevelse?

Det vanligaste scenariot är att arenorna i Sverige har både 2G, 3G och 4G-täckning inomhus. Inomhusarenor har som ett radiomässigt isolerande skal av betong och stål, vilket gör att signaler från det vanliga mobilnätet inte räcker till utan det krävs speciella inomhuslösningar.

Kapacitetsmässigt kan det behöva kompletteras med mer basband och antenner för att klara av mycket kunder på en liten yta. När man sätter in många antenner på en så liten yta blir interferens mellan antennerna en utmaning och det löses genom att antingen designa med stora celler och hög kapacitet eller många smallobiga arenaantenner. I vissa arenor där kapaciteten inte räcker till används flera frekvenser för att öka tillgängliga resurser.

Ett helt annat läge är det på utomhusarenor och i synnerhet äldre arenor som t.ex. Stockholms Stadion. Det är en anrik anläggning som är K-märkt som inte tillåter att radioutrustning placeras där i den utsträckning som skulle behövas för att hantera de behov som moderna besökare har. Det finns faktiskt bara ett fåtal antenner på Stadion, som är placerade i ett hörn på ett av tornen. Resterande mobiltäckning kommer från de master som är utanför arenan.

När man bygger nya arenor idag används 4G-teknologin som ersatt den äldre varianten 3G. Våra radiobasstationer är s.k. dual mode, så de klarar alltid både 2G och 4G parallellt. Det gör att även om inte VoLTE stöds än i nät eller mobil så kan man ringa talsamtal via 2G även om det inte är 3G installerat.

Tips på lösning!
Är man på ett evenemang och upplever tröghet i nätet kan ett tips vara att manuellt tvinga över en telefon som klarar 4G till 3G och inte låta den försöka få 4G uppkoppling då det alltid är fler som trängs om samma radioresurser, speciellt idag då de flesta telefoner stöder 4G. Då kan det vara smidigare att använda ett mindre belastat 3G nät än ett överlastat 4G.

  • På Iphone går du in på Inställningar, Mobilnät, Alternativ för mobildata, Röst och data och väljer sedan 3G istället för 4G.
  • På Android går du in på Inställningar, Anslutning, Mobilnätverk, Nätläge och sedan väljer du 3G istället för 4G.