Nu testar vi ett mer miljövänligt nät!


Telenor satsar på solceller, anläggning i Bålsta

Förra veckan gick Telenor ut med ett pressmeddelande om vårt arbete med solceller. Det här är ett projekt som jag verkligen brinner för, så det var väldigt kul att få gå ut till allmänheten med det – och dessutom få ett bra bemötande. För det blir ju, som ni vet, hela tiden allt viktigare att ta ansvar för sitt klimatavtryck, speciellt när man är ett så stort företag som vi är. Det finns inga undantag för vilka områden som kräver ett större och bättre miljötänk, inte ens när det kommer till nätet. Men hur uppnår man egentligen ett miljövänligt nät?

 

Så funkar det
Vi tar det från början. Vårt mobilnät är uppbyggt av olika noder, och längst ut sitter basstationerna som tar emot signalen från din mobiltelefon. Därifrån transporteras ditt samtal eller surf från basstationen in till regionala anläggningar, som samlar ihop trafiken och skickar den vidare in till de centrala delarna av nätet. I stort handlar vår satsning om ett pilotprojekt där vi låter utvalda anläggningar drivas av solceller. Energin från solcellerna tillförs de lokala kraftmatningsenheterna vilket gör att anläggningen kan drivas helt på solenergi vid vackert väder, istället för på det vanliga elnätet. Om energin från solcellerna inte räcker till tar kraftmatningsenheten resterande del av energin från elnätet.

I nuläget gör vi det här på anläggningar som tar emot trafik från fler basstationer i ett område, och som därmed har en tillräckligt stor takyta vilket möjliggör en enkel och driftsäker installation. Solcellerna monteras på anläggningens tak och gör att den uteslutande kan drivas av solenergi en stor del av dagen vid vackert väder. I dagsläget har vi fem planerade eller färdigbyggda basstationer, varav Strängnäs är den som varit driftsatt längst med sina ett och ett halvt år. De övriga stationerna ligger i Askersund, Västerås, Bålsta och Norrköping.

 

Framtid och utveckling
Utvecklingen på solcellsområdet går just nu i snabb takt. Panelerna blir ungefär 8 procent bättre för varje år, vilket gör att man hela tiden känner sig ifrånsprungen av ny teknik redan innan man installerat det man köpt. Det här är ett av de problem som Elon Musk löst med sitt bolag SolarCity, där de erbjuder kunderna en fast avbetalningsplan på en solcellsinvestering och en kalkyl på hur mycket man sparar per månad. I och med det blir fokus inte på det du förlorar mot nyare teknik, utan hur mycket man faktiskt sparar mot sin befintliga energikälla.

Även om utvecklingen går fort kräver solcellerna fortfarande stor yta, vilket gör att det i dag är svårt att installera dem på enskilda basstationer, där takytan ofta är begränsad. En solpanel som på ett enkelt sätt kan monteras bredvid respektive basstation skulle vara ett alternativ, men tyvärr finns det ingen sådan idag som ger tillräcklig effekt. Vi tittar dock just nu på hur vi ska kunna lösa detta, och i dagsläget är det ett drömscenario som givet utvecklingen inte ligger alltför långt bort i tiden. Satsningen är en ren miljöåtgärd från vår sida, och vi hoppas så klart att det ska bli ett mer storskaligt projekt i takt med att tekniken fortsätter att utvecklas.

Nyheten om våra solceller gick ut i flera branschmedier, och jag hoppas att det inte dröjer länge förrän våra konkurrenter hakar på. Det här är inte en fråga om att vara först på bollen. Det är snarare ett sätt att finna fler vägar mot en lite grönare och mer välmående planet!