PTS rapport om svenskarnas telekomvanor


PTS har nu släppt sin sammanställning över hur svenskarnas telekomvanor såg ut under 2017 och jag hittade en del intressanta iakttagelser i rapporten som jag kort tänkte dela med mig av i dagens inlägg.

Mobiltelefoni
Trafiken i mobilnäten i Sverige ökar med 30% och är nu uppe i över 800.000 terabyte data vilket är på de senaste åtta åren en häpnadsvärd utveckling om vi jämför med 2010 då siffran låg långt under 100.000. Denna sammanställning rör samtliga teknologier, alltså 2G, 3G och 4G, oavsett abonnemangsform och operatör. Den teknologin som ökar kraftigast är 4G/LTE. Bara på privatkunder är den totala ökningen hela 47%

Snittkonsumtionen av mobildata i Sverige (privatkunder) är 4.8GB/mån. Det är knappt hälften av vad våra finska grannar konsumerar men då får man komma ihåg att Finland konsumerar mest data i hela världen 4.8GB/mån är dock en ökning med 23% sedan i fjol (från 3.9GB/mån). Om vi tittar på mobilabonnemang så står de med reguljära löpande abonnemang för 76% och kontantkorten för 24%.

Den sjunkande trenden för talsamtalen fortsätter och under 2017 gick talsamtal ned med 10%. Att vi kommunicerar alltmer via text och mindre med röst är en ihållande trend vi har sett under flera år nu.  Alltså till synes motsatsen till framtida styrningar av tjänster där rösten antas bli bara viktigare.  Fast telefoni fortsätter även det att minska och är nu nere 2,6 miljoner användare vilket är en nedgång med 16%.

SMS och MMS
Antalet SMS som skickades under året minskad med 6% jämfört med föregående år. Det är en trend som håller i sig och användare använder andra meddelandetjänster än SMS, så mängden textmeddelanden ökar säkerligen totalt sett, även om det inte är något som går att läsa om i rapporten. Lite överraskande ökade antalet MMS med 7% jämför med 2016.

VoLTE på gång
2017 lanserades VoLTE på bred front men då flera mobilmodeller inte har stödet fullt ut än är användandet begränsat och andelen samtal som görs med VoLTE är än så länge bara 1%. Det kommer förändras snabbt när alltfler modeller certifieras med operatörernas nät och mer taltrafik kommer att göras med VoLTE. Min gissning är att hälften av samtalen kommer att gå via VoLTE när vi tittar på rapporten för 2019.

Fast anslutning
Vad gäller fasta fiberanslutningar i Sverige ökar det med 18%, lika mycket i procent som IPTV över fiber. Det är klart och tydligt fiber som gäller i Sverige för fast anslutning där xDSL är minskande för varje år och andra alternativ är små i jämförelse.

Hela rapporten finns att läsa här:
https://pts.se/sv/dokument/rapporter/telefoni/2018/svensk-telekommarknad-2017—pts-er-201816/