Rekordökning av svenskarnas mobilsurf


Ökningen av svenskarnas mobilsurf accelererar allt kraftigare och har under årets första fyra månader fördubblats jämfört med samma period i fjol. Vi har tittat på åldersgrupper för en miljon privata mobilkunder för att hur mycket den totala dataförbrukningen har förändrats mellan 2017 och 2018. Vi har jämfört årens första fyra månader och ser att ökningen är hela 96% sett över hela landet. Det är en mer än dubbelt så stor ökning som den vi såg ett år tidigare.

Jag tror att det finns flera anledningen till detta men den kanske allra viktigaste är att vi byggt ut mobilnätet kraftigt de senaste åren. Det finns idag tre operatörer som täcker 90 procent av Sverige yta och idag finns det goda möjligheter att surfa med god hastighet på de flesta platser i landet. Datapotterna har även ökat i storlek och det finns nu abonnemang med obegränsade datapotter, något som verkar uppskattas mycket då fler kunder tagit till sig den formen.

Äldre surfar ikapp yngre
Den största ökningen i landet står personer över 70 år för som ökar med 117 procent och åldersgruppen 61 år och 70 år ökar med 105 procent.  Yngre (18-30 år) surfar mest i Sverige men skillnaden mellan dem och de äldre åldersgrupperna minskar för varje år. Det skiljer till exempel idag bara 20 procent i total surfmängd per person/månad mellan personer i åldersgruppen 18-30 år och personer 31-40 år. Att äldre personer använder sina mobiler allt mer, och på ett sätt som liknar det beteende som vi sett under flera år i yngre åldergrupper med mycket rörligt material, som streaming och sociala medier är en stor anledningen till den ökande mobilsurfen.

Störst ökning i Norrland
De största ökningarna skedde i Norrland där alla län norr om Gävleborg ökar med mer än 100% och av de fem län som ökar mest  är tre i Norrland. Vi har satsat extra mycket på att bygga ut mobilnätet i Norrland och gjort så med över 140 procent och det är därför väldigt glädjande att det har gett resultat.  De riktiga storsurfarna finns i Värmland, de har landets högsta mobildatakonsumtion. Det länet som ökar mest ligger dock inte i Norrland utan på Gotland som ökar med 152 procent. Det som är extra roligt här är då vi mätt under årets första månader (januari till april) kan jag konstatera att det är bofasta och inte turister som drivit på ökningen på ön.

Så mycket ökar mobilsurfen i olika åldersgrupper i Sverige
Över 70 år – 117%
61-70 år – 105%
51-60 år – 96%
41-50 år – 93%
31-40 år – 95%
18-30 år – 63%

Län som ökar mest
Gotland – 152%
Västernorrland – 135%
Norrbotten – 128%
Uppsala – 117%
Västerbotten – 116%

Län som surfar mest
Värmland
Uppsala
Örebro
Västernorrland
Jönköping

Kommunerna som ökar mest
Grums (Värmland) – 278%
Nora (Örebro) – 231%
Hultsfred (Kalmar) – 200%
Säffle (Värmland) – 198%
Götene (Västra Götaland) – 193%

Kommunerna som surfar mest
Filipstad (Värmland)
Arvika (Värmland)
Grästorp (Västra Götaland)
Nora (Örebro)
Säffle (Värmland)

Statistiken i korthet
Äldre personer över 70 år ökar mest i Sverige
Unga i ålder 18-30 surfar mest i Sverige
Män ökar sin mobilsurf mer än kvinnor (100% respektive 87%)
Männen ökar mest i Västernorrland (163%)
Männen surfar mest i Värmland
Kvinnorna ökar mest i Örebro (215%)
Kvinnor surfar mest i Uppsala