Svensk telekommarknad 2017


Varje år släpper PTS en sammanställning för den svenska telekommarknaden. Nu finns rapporten för första halvåret presenterad och idag tänkte jag djupdyka i den för att se hur det svenska mobilanvändandet har förändrats sedan ifjol.

Samtal och SMS
SMS minskar kontinuerligt för varje år, och i år är inget undantag, Nu är siffrorna nere på 60 SMS per person och månad vilket är en signifikant skillnad från rekordåret 2010 då det skickades 139 SMS per person i månaden. Användandet av sociala medier och meddelandeappar har sedan länge tagit andelar av den textbaserade mobilkommunikationen. Facebook Messenger, Whatsapp och Snapchat hör till några av de mest förekommande apparna bland olika åldersgrupper. Men 60 SMS på en månad är ändå två om dagen så att tala om någon SMS-död är fortfarande förhastat. Jag tror inte SMS kommer försvinna helt men kommer nog fortsätta taktas av när PTS presenterar rapporten för årsslutet 2017. Vanliga telefonsamtal fortsätter att öka något med ca 10%. Det är intressanta siffror då andra tjänster, likt Skype och Facebook Messenger tagit allt mer plats.

Mobilsurf
Mobildataanvändningen bland svenska kunder är i snitt 4,3 GB/mån. Det är en ökning med 34% från föregående år, vilket ju är en rejäl ökning om man ser på rikssnittet. Som jag pratade om här på bloggen för inte allt för länge sen är det främst seniorer som ökar sin mobilsurf mest. 4,3 GB/mån är dessutom tredje mest i världen (efter Finland 11GB/mån och Österrike 6GB/mån) enligt Forbes.

I takt med att obegränsade dataabonnemang nu återintroducerats på den svenska mobilmarknaden kan vi nog förvänta oss att det kommer att fortsätta öka. Att näten blir alltmer heltäckande över hela Sverige hjälper också till för att öka användningen av tjänster via mobilen och bidrar till ökad dataförbrukning. Bara under de senaste åren har Telenor byggt ut mobilnätet rejält och täcker nu 99,9% av Sverige befolkning – en förutsättning för ökad mobilanvändning i landet.

Fasta nät
Vi har verkligen en fiber och höghastighetsboom just nu. Regeringens digitaliseringsstrategi är att 95% av Sveriges befolkning ska ha uppkoppling om minst 100 Mpbs år 2020 och det går åt den riktningen. Fiber står nu för över hälften av den fasta anslutningen i Sverige, med 58%, vilket är väldigt högt internationellt sett. Det har varit en stor tillväxt på fiber de senaste åren och ute i landet finns ett stort sug efter garanterad hög hastighet. Antalet fasta anslutningar med en hastighet om minst 100 Mbps ökade med 36%. Totalt ökade antalet fiberanslutningar med 18% jämfört med föregående år. Accessformen som minskar är xDSL (internet via telejacket) och det förväntas fortsätta på det viset, inte minst genom Telias nedstängning av kopparnätet, som är själva bäraren av xDSL. De fasta telefonanslutningarna finns fortfarande kvar men de går liksom xDLS mot samma öde, från 5 783 000 anslutningar år 2000 till 1 418 000 anslutningar 2017.