Täckning på tågresan – hur funkar det?


För några veckor sedan åkte jag tåg från Åre till Stockholm och slogs av den bristande täckningen på vissa sträckor längs järnvägen. Vi har väl alla erfarenheter av tappade samtal och dålig täckning, oavsett om det gäller pendeln, tunnelbanan eller längre tågsträckor runt om i landet – men ska det verkligen behöva vara så 2017?

En vanlig missuppfattning är att det är tågets hastighet som påverkar täckningen. I sällsynta fall kan det bidra till att handovern mellan basstationer misslyckas och att samtalet bryts i cellkanterna (gränsen för täckning för en specifik basstation eller mast), men det händer väldigt sällan. Den primära anledningen till täckningsproblemen ombord är istället vagnarnas dämpning. Eftersom tågen är tillverkade av plåt skapas en slags bur som gör att signalerna försvagas upp till 100-500 gånger, beroende på frekvens och infallsvinkel, när de väl når in i kupén. För den fysikintresserade kallas det här fenomenet för Faradays bur. Signalen i en tågvagn dämpas upp till 25 dB, vilket kan jämföras med en bil där signalerna dämpas ungefär 6 dB. Det motsvarar en dämpning med 316 gånger respektive fyra gånger jämfört med om du skulle använda mobilen utomhus.

Om täckningen strejkar kan man lika gärna ta sig en tupplur…

Det finns alltså fortfarande några sträckor där mobiltäckningen från makronätet inte räcker till, och här finns det två lösningar. Dels har dessa sträckor redan idag blivit färre och färre i takt med att nätet byggs ut, dels har man installerat repeaters i vagnarna – en enhet som repeterar den trådlösa signalen. Om du saknar täckning kan anledningen ibland vara så enkel som att repeatern i din vagn är trasig, och då är det värt att gå till en annan vagn och testa mottagningen.

Idag är alla X2000-tåg utrustade med repeaters som förstärker signalen, men de stödjer endast 2G och 3G. Länge var det problem med tillståndet att använda befintlig 900 MHz-utrustning i närheten av järnvägssträckningarna på grund av Trafikverkets egna system, GSM-R, som stördes av mobilsignalerna. Det åtgärdades i juli 2016 då Trafikverket tillät operatörerna att aktivera 160 basstationer på 900 MHz längs tågsträckning vilket förbättrade 4G-täckningen. Det här påverkade dock inte de repeaters som sitter inuti tågen, utan här krävs en uppgradering av antennätet på tågen. Det innebär stora investeringar för tågbolagen vilket gör att det i dagsläget är svårt att säga när eller om det kommer bli aktuellt. I de fall där avståndet till en täckningsmast inte är långt går det att använda 4G på tågen, men i ytterområdena av täckningen räcker tyvärr inte signalen alltid till.

Generellt har Telenor täckning längs alla järnvägar med några undantag:

  • Pågatågen i Skåne ska utrustas med 2G/3G/4G-repeatrar, ett arbete som påbörjades i början av 2017.
  • Pendeltågen i Stockholm har inga repeatrar i dagsläget, men planeras att få det i framtiden. Här finns dock ingen tydlig tidplan.
  • Uppsalapendeln var länge en sträcka som alltid tappade samtal men där har nätet utökats med fler basstationer på sträckan som förbättrar upplevelsen.

Totalt har Telenor över 650 repeatrar installerade på olika tågtyper runt om i landet, till exempel X2000, X55, X31 Öresundstågen, X40 och Reginor. Under 2016 och början av 2017 har vi även installerat repeaters i Stockholms tunnelbana. I dagsläget är röd och grön linje i princip färdigställda täckningsmässigt, medan vi har ungefär hälften kvar på blå linje.

Det finns fortfarande sträckor där samtal kan tappas, men de blir tack och lov färre och färre tack vare samarbeten mellan tågbolag, Trafikverket och oss operatörer!