Täckningskollen – ett demokratiskt verktyg för allmännyttan


Att täckning ska bli en icke-fråga är något jag har tjatat om i flera år – och vi har kommit en bra bit på vägen. En välfungerande digital infrastruktur är ett måste för ett demokratiskt samhälle, men det är även viktigt med en konkurrenskraftig marknad där du som kund kan göra medvetna val gällande vilken operatör du vill använda. Därför skulle jag vilja lyfta Täckningskollen, ett analysverktyg där vanliga mobiltelefoner används för att samla in täckningsdata för att se vilken operatör som har bäst täckning i ett visst geografiskt område.

Täckningskollen kan användas av privatpersoner genom en app men också av kommuner som genomför officiella mätningar. Du kanske har hört talas om mobiltelefoner som åkt runt i olika kommuners sopbilar för att mäta täckning?

En av kommunerna som precis avslutat sina mätningar är Söderhamn i Gävleborgs län. Jag tog ett snack med Niclas Runarsson som jobbar på samhällsplaneringsenheten för att höra hur han upplevt initiativet.

Hej Niclas! Hur kommer det sig att ni ville mäta täckningen i Söderhamn?

Det finns flera skäl. Dels vill vi kunna ersätta det kopparnät som Telia successivt håller på att släcka ned, dels genomför vi en upphandling i Hälsingland där de olika kommunerna och kommunkoncernerna ska arbeta i samma moln med samma operatör. Det pågår också en bredbandsutbyggnad och detta är ett bra sätt att få koll på täckningen. Att resultaten sedan kan presenteras som en service till allmänheten, både invånare, turister och besökare, är såklart en annan stor anledning som bidragit.

Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten?

Reaktionerna har varit entydigt positiva, vilket visar behovet av den här typen av information. Mobiltäckning är något som har betydelse för alla, på ett eller annat sätt, så Täckningskollen blir därför ett verktyg som alla kan ha nytta av. Det gör det osynliga synligt och kan ge en rättvis jämförelse mellan olika alternativ.

Hur genomfördes mätningarna?

En uppsättning telefoner av samma modell fick följa med kommunens sopbilar. Var och en av telefonerna var individuellt konfigurerad att mäta signalstyrkan hos en specifik operatör och nätverkstyp. I vårt fall har 10 telefoner i varje väska mätt signalstyrkor hos operatörerna Telenor, Telia, Tele2 och Tre, för nätverkstyperna 2G, 3G och 4G. På det här sättet blir resultaten tillförlitliga som ett jämförelseverktyg eftersom samtliga mätningar sker tillsammans, med samma utrustning och under samma förhållanden.

Vad säger ni om resultatet? 

Generellt ser täckningen hos oss bra ut – de ”hål” som finns är både små och väldigt få medan områden med sämre signalstyrka naturligtvis finns här och där hos alla operatörer. Det var dock intressant att resultaten visar en spridning bland de enskilda operatörernas svagare områden, vilket tydliggör nyttan med mätningen då du som användare kan välja det alternativ som passar dig själv bäst.

Debatten kring mobiltäckning utanför storstadsområdena är ständigt pågående och viktig. Hur har debatten sett ut i Söderhamn? Vad betyder en förbättrad mobiltäckning för invånarna? 

För oss i Söderhamn och i övriga länet betyder täckning utanför stadskärnorna mycket, dels som komplement till fast telefoni, dels som komplement till fiber. Vi delar ofta upp nyttorna i tre segment: konsument (t.ex. vanlig surf, streaming, spela spel) vård och omsorg (distanstjänster med nätet som bärare) och IoT (följa händelser som väderförhållanden, sophämtning och trafik på distans). I alla de här fallen spelar mobiltäckning en stor roll.

Vad hoppas du att projektet ska leda till? 

Ökad medvetenhet, konkurrens och kanske också en utmaning till den som vill erbjuda nya tjänster. Vi kommer även genomföra ytterligare mätningar under sommaren, då sopbilarnas rutter utvidgas till sommarboendeområden och chansen dessutom ges att mäta med båt i skärgården.

Skulle du rekommendera fler kommuner att mäta sin täckning?

Absolut. Jag tror att många kommuner tänker att det blir mycket extraarbete, men faktum är att det är väldigt enkelt och tas emot oerhört positivt av allmänheten. Allmännyttan av information som denna är alldeles för stor för att inte fler kommuner ska bidra med sin del.

För Telenors räkning såg resultatet bra ut i Söderhamn, mycket tack vare den storsatsning på utbyggnad vi startade 2014 och som gjort att vi nu når 99,9 % av Sveriges befolkning. Men vi blir naturligtvis aldrig klara med att utveckla nätet och ställer oss positiva till initiativ likt Täckningskollen, som ökar kunskapen om och intresset för täckning – både hos allmänheten och våra kommuner.