Min fasta övertygelse!

Förra veckan var jag på Bredbandsbåten. Svenska Stadsnätsföreningens årliga konferens som samlar alla i Sverige som jobbar med Bredband. Jag var där för att hålla en föreläsning på temat ”Ersätter mobilen den fasta uppkopplingen?”  Det korta svaret är nej. Jag ska förklara varför.

Tittar man på antalet aktiva internet anslutningar finns det några saker att i beaktande. Vad är det som kan bidra till att sprida internet i Sverige? Eller hur ska vi internetifiera Sverige? På kabel-tv marknaden där man kan köpa surf via de traditionella kabel-tv nätet var antalet nya abonnenter 8000 under perioden 2010 till 2014, enligt PTS-rapporten ”Svensk telemarknad 2014”. Man kan säga att det inte är där som vi kommer att förse Sverige med bredband. Den digitala agendan för Sverige säger att 90 procent av privatpersoner och företag ska ha tillgång till 100 Mbps år 2020. Fiberutbyggnaden har tagit fart men kommer förmodligen inte nå målet till 2020. I början kommer det gå snabbt men sen kommer det gå långsammare när vi ska ut på landsbygden.  Om man gör en linjär extrapolering av fiberutbyggnaden och adderar kabel-tv abonnemangen på detta kommer vi bara nå ca 2,9 miljoner aktiva anslutningar på privatmarknaden år 2020. Det innebär att det återstår ca en miljon abonnemang för att nå 90 procentsnivån för hushållen.

Samtidigt ser vi att antalet abonnenter med mobila anslutningar ökar kraftigt. Även om det inte kommer att hjälpa nå målet om 100 Mbps så kommer det bidra till att en del av de där 10 procenten som är kvar kommer att ha en grundläggande tillgång till internet. Fortsätt läsa