PTS auktion av 700 MHz-bandet

I takt med att datatrafiken har ökat så kraftigt de senaste tio åren är mobilnäten nu alltmer belastade och spektrum börjar bli en flaskhals för att kunna fortsätta med ökad dataanvändning utan att nytt spektrum tilldelas och tas i bruk. Nästa tilldelning av spektrum för mobilkommunikation är 700 MHz och det kommer att auktioneras ut av PTS i slutet av 2018. För att undvika att det bara blir en av operatörerna som lägger bud och beslag på allt inom 700-bandet så vore det nödvändigt med ett så kallat spektrumtak.

Fortsätt läsa

Vad påverkar mobiltäckningen? Del 1 av 2

Om du har mobiltäckning eller inte avgörs av flera olika parametrar, såsom signalstyrka, signalkvalitet och kapacitet. Jag tänker i två inlägg dyka ner i täckningsfrågan och diskutera vad som faktiskt påverkar om du kan surfa och ringa eller inte. Idag börjar jag med generell påverkan, kapacitet i nätet och dess radiofrekvenser (spektrum) – nästa inlägg kommer handla om hur säsongsvariationer i vegetation påverkar täckningen, samt hur vi radioplanerar för bästa surfupplevelser i städer.
Fortsätt läsa

Den sista procenten – 30 Mbps i verklig glesbygd

30mbitÅr 2020 kommer en procent (ca 55 000) av Sveriges hushåll och företag riskera att ha en uppkoppling på mindre än 30Mbps, enligt PTS analys ”Uppföljning av regeringens bredbandstrategi[1]”. Dessa hushåll och företag ligger nästan uteslutande långt ut i vår svenska glesbygd där det är väldigt kostsamt och tidskrävande att etablera infrastruktur. Att de inte kommer att få fiber är givet i och med att PTS skjutit in sig på 30Mbps, vilket är betydligt lägre än de 100Mbps som idag är standarden för fiber. Med anledning av detta bjöd PTS in till en workshop i torsdags i Lycksele, där alternativa metoder för att ge dessa människor och företag bredband på 30Mbps skulle diskuteras. För mig var det en självklarhet att delta.

Fortsätt läsa

Min fasta övertygelse!

Förra veckan var jag på Bredbandsbåten. Svenska Stadsnätsföreningens årliga konferens som samlar alla i Sverige som jobbar med Bredband. Jag var där för att hålla en föreläsning på temat ”Ersätter mobilen den fasta uppkopplingen?”  Det korta svaret är nej. Jag ska förklara varför.

Tittar man på antalet aktiva internet anslutningar finns det några saker att i beaktande. Vad är det som kan bidra till att sprida internet i Sverige? Eller hur ska vi internetifiera Sverige? På kabel-tv marknaden där man kan köpa surf via de traditionella kabel-tv nätet var antalet nya abonnenter 8000 under perioden 2010 till 2014, enligt PTS-rapporten ”Svensk telemarknad 2014”. Man kan säga att det inte är där som vi kommer att förse Sverige med bredband. Den digitala agendan för Sverige säger att 90 procent av privatpersoner och företag ska ha tillgång till 100 Mbps år 2020. Fiberutbyggnaden har tagit fart men kommer förmodligen inte nå målet till 2020. I början kommer det gå snabbt men sen kommer det gå långsammare när vi ska ut på landsbygden.  Om man gör en linjär extrapolering av fiberutbyggnaden och adderar kabel-tv abonnemangen på detta kommer vi bara nå ca 2,9 miljoner aktiva anslutningar på privatmarknaden år 2020. Det innebär att det återstår ca en miljon abonnemang för att nå 90 procentsnivån för hushållen.

Samtidigt ser vi att antalet abonnenter med mobila anslutningar ökar kraftigt. Även om det inte kommer att hjälpa nå målet om 100 Mbps så kommer det bidra till att en del av de där 10 procenten som är kvar kommer att ha en grundläggande tillgång till internet. Fortsätt läsa

Därför kan du inte tågsurfa som du borde

I gårdagens Rapport och i DN uttalar vi oss angående att vi mobilanvändare måste vänta ytterligare ett år på full effekt i närheten av järnväg och på tåg. Något som redan dröjt fyra år. De basstationer som de svenska operatörerna bygger sedan 2011 och framåt är utrustade med 3G och 4G teknik som ligger nära det GSM-R-nät som tågoperatörerna använder för signalering och kommunikation med tågen. Detta innebär att alla som bor inom 400 meter från järnväg och alla som åker tåg har en mobilupplevelse som är sämre än den egentligen ska vara. Sannolikt finns täckning, men jag brukar jämföra situationen med en motorväg där tre av fyra körfält är avspärrade. Vid mycket trafik går det helt enkelt segt. De som berörs allra mest är de som bor på orter med få andra basstationer i närområdet och totalt rör det sig om 1,7 miljoner berörda mobilanvändare. Om inte basstationerna skulle ha strypt effekt skulle alla dessa personer få bättre taltjänster och stabilare, snabbare uppkoppling för mobilsurf med såväl 3G som 4G. Då problemet varit känt ända sedan 2011 har vi varit tidigt ute med att försöka hitta en lösning på problemet och tågoperatörerna har idag haft mer än fyra år på sig att installera skyddsfilter på tågen. Fortsätt läsa