Telenors mobilnät i världsklass!


jpgrzteuav4-michael-podger
Så här dan före dan är det kul att få blogga om en riktigt positiv nyhet!

Nyligen gjorde det oberoende mätföretaget P3 ett omfattande test av den kundupplevda kvaliteten i de svenska mobilnäten. Telenor får högsta möjliga omdöme, ”mycket bra nät”, och placerar oss tätt efter Telia i den totala bedömningen. Det här är ett mycket tydligt erkännande av de senaste årens utbyggnad och modernisering av vårt mobilnät och bevisar att våra kunder verkligen har upplevt skillnad och resultat i vardagen.

Testet är omfattande – 12 städer och 18 mindre orter och mellanliggande vägar. Utrustningen som användes var den senaste typen av 4G mobiler som stöder till exempel Carrier Aggregation där signaler tas från två antenner samtidigt. Totalt sett slutar alltså Telenor tvåa tätt efter Telia, med Tele2 och Tre bakom oss. Värt att uppmärksamma är att vårt nät presterade bättre än alla andra när det gäller stabilitet, uppkopplingstider och lyckade dataöverföringar. Speciellt utmärker vårt nät sig på anslutande vägar mellan de städer som testet genomfördes, detta gäller både för tal och data. Däremot ligger vi lite efter Telia vad gäller hastigheter för både upp- och nedladdning av data, så där finns det absolut utvecklingspotential.

Att vi delar nät med Tele2 under företagsnamnet Net4Mobility gör att många kanske tror att våra kunder har exakt samma upplevelse, och att testresultaten därmed skulle bli likvärdiga. Men faktum är vi endast delar det så kallade radionätet och att vi båda har egna core- och ip-nät som ser olika ut. Det är en del av förklaringen till att vi ser en skillnad i resultatet trots delat nät.

All fyra operatörer i Sverige visar upp ett mycket bra resultat i kundupplevelsen – därmed kan vi äntligen säga att täckning är på god väg att bli en icke-fråga för kunden.

I ett europeiskt perspektiv kan vi med hjälp av P3:s internationella benchmarks konstatera att de svenska näten är bland de allra bästa. Endast näten i Schweiz, Nederländerna och Österrike rankas högre.

Vi har all anledning att vara stolta över vårt svenska mobilnät!