Tillsammans mot en #rättvistäckning


048
Det är inte ofta mina favoritämnen får stort utrymme i medierna, men de senaste veckorna har täckning och mobilnät fått spela en huvudroll – i alla fall om man frågar jämtarna. Satsningen som kallas #rättvistäckning startades av fyra utgivare från SVT Nyheter Jämtland, Sveriges Radio Jämtland, Länstidningen och Östersunds-Posten. Syftet är att uppmärksamma orättvisorna kring utbyggnaden av mobilnätet i Sverige som resulterat i bristande täckning i Jämtlandsregionen.

Jag är ju, som ni antagligen vet vid det här laget, en stor förespråkare för utbyggnad, framför allt när det gäller glesbygden. 2013 nådde vårt 4G-nät 99 % av Sveriges befolkning och 2014 la vi i en ny växel – målet är att nätet ska täcka 90 % av Sveriges yta.

Men vänta nu, bara 90 %? Varför inte 100 %? Jo, resterande 10 procent består av naturskyddade fjällområden där vi (tack och lov) i många fall inte får bygga master, och även stora områden där det vistas väldigt få människor. Att satsa på utbyggnad här skulle vara väldigt kostsamt och direkt drabba våra kunder. Detta är också förklaringen till varför Jämtland med sin fjällrika natur är ett av de län som har lägre yttäckningsnivå än genomsnittet i Sverige – men det kan, och ska, bli mycket bättre.

Telenor arbetar just nu med att öka antalet basstationer i länet med 88 % vilket innebär att vi kommer täcka tre fjärdedelar när vi är klara. Vi har valt att satsa utöver det som är ställt som krav från PTS eftersom vi vet att det är väldigt viktig för våra kunder, men vi behöver även stöd från samhället. Om Jämtland satsade på samhällsmaster skulle det innebära en möjlighet att skapa täckning för människor idag snarare att vänta till 2021 då de planerade 700-banden är helt fria från störande signaler från norsk TV. Det skulle även öka konkurrensen då glesbygdsborna får fler operatörer att välja mellan, vilket är ett måste för en demokratisk och välfungerande infrastruktur.

Imorgon den 17 mars är jag med i SVT forum klockan 16 och debatterar mobiltäckning tillsammans med bland annat Mehmet Kaplan och Jonas Wessel från PTS. Jag hoppas och tror att det blir en intressant diskussion med många bra insikter, för det är faktiskt inte rimligt att det ska ta ett halvt decennium att lösa ett problem som vi kan lösa redan idag med befintlig teknik. Låt oss avliva nätfrågan – och länge leve nätet!