Vad använder vi internet till?


Internetstiftelsen i Sverige har släppt sin årliga rapport om svenskarnas vanor på internet och jag tänkte därför passa på att djupdyka i vårt beteende – vad använder vi internet till?

98% av befolkningen över 12 år har idag en mobiltelefon. Det har hänt mycket på kort tid, från sällsynt statussymbol på 90-talet till en självklarhet idag. Jag har ju själv varit i telekombranschen länge och kommer ihåg när valet av sökmotorer stod mellan AltaVista eller Yahoo och det var lite pinsamt att prata i mobiltelefon ute på stan.

Idag har även 91% en trådlös anslutning i hemmet, i huvudsak wifi – för bara 15 år sen hade många i landet uppkoppling via telefonjacket. Den här snabba utvecklingen i Telekombranschen är riktigt spännande och det är få branscher som utvecklas i denna hastighet och som samtidigt har den stora påverkan på människors vardag och deras digitala liv.

Om vi tittar på sociala medier är Facebook den plattform som flest använder sig av (74% av befolkningen). Men intressant är att även Facebook är en plattform som nu används allt högre upp i åldrarna, t.ex. är de som skriver flest inlägg på Facebook i åldern 36-45 år. Samtidigt ser vi att den yngre befolkningen söker sig till andra plattformar. I åldersgruppen 12-25 år minskar t.ex andelen användare på Facebook. Instagram är fortfarande mer utbrett ju yngre åldersgrupp man tittar på men används av ungefär hälften av befolkningen (53%). Snapchat är dominant bland de yngre, 91% av 12-15-åringarna är användare mot bara 19% i åldersgruppen 46-55. Jag själv har inte Snapchat men det är en del av mina barns vardag. Om vi avslutningsvis tittar på utvecklingen i användandet så kan vi konstatera att Snapchat, Twitter och Linkedin hade lika stor andel användare (21 %) för två år sedan men sedan dess har Snapchat dragit ifrån och nu är det en tredjedel (33 %) av internetanvändarna som använder Snapchat någon gång.

Linkedin är inte helt överraskande mest utbrett inom kategorin ”IT och kommunikation” och betydligt sällsyntare inom sektorerna ”Vård” respektive ”Hotell och restaurang”.

Samma mönster gäller även tillgång till internet på arbetsplatsen för dessa grupper. Totalt sett använder två av tre svenskar internet för att jobba hemifrån.

Allt fler barn använder internet och vid sex års ålder är användningen så hög som 98%. Det gör naturligtvis att det blir allt viktigare för oss som föräldrar att hålla koll på innehållet och vad våra barn gör där ute. Vissa sidor, t.ex. Youtube erbjuder filter för att censurera bort olämpligt innehåll, men på sistone har det framkommit att olämpligt material slinker igenom trots att spärrar och filter aktiverats, så man kan inte lita på dem utan behöver ha lite koll själv ändå. Att våra barn ska känna trygghet på nätet är viktigt och det görs bäst via dialog mellan vuxna och barnen. Jag vill därför passa på att slå ett slag för initiativet Trygg på nätet som har en massa bra tips på ämnet. Läs mer här: http://tryggpanatet.telenor.se/

Läs hela rapporten från Internetstiftelsen i Sverige här: