Vad påverkar mobiltäckningen? Del 1 av 2


Om du har mobiltäckning eller inte avgörs av flera olika parametrar, såsom signalstyrka, signalkvalitet och kapacitet. Jag tänker i två inlägg dyka ner i täckningsfrågan och diskutera vad som faktiskt påverkar om du kan surfa och ringa eller inte. Idag börjar jag med generell påverkan, kapacitet i nätet och dess radiofrekvenser (spektrum) – nästa inlägg kommer handla om hur säsongsvariationer i vegetation påverkar täckningen, samt hur vi radioplanerar för bästa surfupplevelser i städer.

Radiosignalen (den signal som går mellan mobiltelefonen och en basstation) är en vågform som följer samma fysikaliska lagar som andra vågor, exempelvis ljus, den sträcker sig ut och styrkan avtar med avståndet från sändaren. Byggnader, berg, höjder och skog är exempel på hinder för radiosignalens utbredning. De kan orsaka att täckningen försvinner helt relativt nära sändaren, så kallad radioskugga. I de flesta fallen gäller dock att ju längre från en basstation du befinner dig desto svagare signal och sämre täckning kommer du uppleva.

Antalet användare som befinner sig inom en basstations täckningsområde är också en viktig parameter som avgör hur snabbt du kan surfa och din möjlighet till att ringa. Om flera användare ska betjänas av en basstation delar alla på kapaciteten och surfhastigheten blir lägre för samtliga. Radiokapaciteten är en resurs som delas av användarna och hastigheten påverkas alltså direkt av antalet användare. Därför handlar utbyggnaden av infrastruktur inom telekombranschen idag mycket om att öka kapaciteten i nätet för att så många som möjligt ska kunna surfa så snabbt som möjligt. Seghet i nätet kan förekomma på platser som har ett återkommande mönster av ett högt antal användare på liten yta och under kort tid. Ett enkelt exempel kan vara exempelvis en stor busshållplats där man kan få en sämre hastighet när det är rusningstrafik på morgonen men en bättre upplevelse om man är på samma plats mitt på dagen när färre reser därifrån. Surfupplevelsen vid liten tillgång till kapacitet resulterar ungefär i samma lägre surfhastighet som uppstår vid dålig täckning.

Frekvensen är det som används för att sända ut radiosignalen. Ju lägre frekvens desto längre räckvidd, men samtidigt oftast lägre kapacitet. Radioplanering är alltid en kompromiss mellan täckning och kapacitet. På landsbygd används med fördel låga frekvenser (exempelvis 800MHz) för att maximera yttäckning och i städer fokus på högre frekvensband (exempelvis 2600MHz) som har mer kapacitet som behövs för att klara stora mängder användare, exempelvis ytor i stora städer som befolkas av många som Stureplan i Stockholm eller Avenyn i Göteborg. För att kunna ge en bra tjänst i ett land med mycket glesbygd och några väldigt tätbefolkade områden krävs en bra mix av spektrum/frekvenser för att kunna optimera sitt nät på ett effektivt sätt. Idag täcker majoriteten av operatörerna 90% av Sveriges yta och givet att Sverige är ett glesbefolkat land, främst i norr, finns där i regel mer kapacitet i mobilnätet än i södra Sverige. Vi kan likna det med att det idag finns en extra bilväg för surf i norra Sverige.

Själva mobilen har olika egenskaper, både i form av hur bra radio-(sändare/mottagare/antenn) och vilka frekvenser som mobilen stödjer. Klicka här för att se om din mobil täcker de frekvenser som används för att bygga mobilnät i Sverige. Mobiloperatörernas täckningskartor ger dig möjlighet att visa täckningen för de vanligaste mobilmodellerna baserat på vilka frekvensband de stödjer.

Hur man hanterar sin mobil påverkar också. Handsfree tillsammans med att mobilen ligger placerad på exempelvis ett bord ger i regel bättre mottagning än om man håller den i handen. Klicka här för att se PTS sammanställning med goda råd om vad en användare kan göra för att förbättra sin uppkoppling i mobilnätet.

I bilen eller inomhus dämpas signalen väldigt kraftigt. Så de som kan åka nedcabbat har en täckningsmässig fördel. VoWiFi är en förbättring om man har ett WiFi-nätverk, men det kräver att mobilen stödjer tekniken. Tryck här för att läsa mer om det.