Vad påverkar mobiltäckningen? Del 2 av 2


Idag fortsätter jag med del två om vad som påverkar mobiltäckningen. Hur kan säsongsvariationer i vegetationen ge oss olika surfupplevelser och hur ska vi radioplanera mobilnätet för att få bästa surfupplevelser i städer?

När man definierar begreppet ”täckning” så är det stor skillnad mellan olika typer tjänster. Att streama film i HD kvalitet kräver mycket goda förhållanden till skillnad mot att skicka ett sms eller att kunna sätta upp ett vanligt samtal. Jag brukar därför se täckning som ett flytande begrepp om man inte samtidigt definierar vilken tjänst man faktiskt avser. Det här är del två på temat ”vad påverkar mobiltäckningen” Om du vill läsa del 1, klicka här.

Vegetation
Att vegetation påverkar din mobiltäckning kanske inte är något man tänker på i vardagen, men faktum är att löv på träden dämpar radiosignalerna märkbart. Av den anledningen är mobiloperatörernas täckningskartor normalt kalibrerade med mätningar sommartid för att ta hänsyn till lövens dämpning. Det betyder i praktiken att täckningen under vintertid kan vara bättre än den som visas på täckningskartorna. På sjöar, öppna fält och höga punkter kan mobilen nås av signaler från flera basstationer samtidigt och då ökar risken för störningar, så kallad interferens. Det kan bli problem med kvaliteten trots att radiosignalen är stark och att mobilen visar flera ”täckningsstaplar”. Det är dock inte jättevanligt då nätet tar hand om detta på ett bra sätt, men kan uppstå i vissa undantagsfall.

Radioplanering i städer
I städer kan det finnas andra hinder som påverkar täckningen, främst höga hus och tjocka väggar. Här är svårigheten att få signalen att nå fram eftersom byggnader och annat kan vara i vägen, samt att kapaciteten i mobilnäten ska räcka till ett stort antal användare. Det kan bli tydligt på vissa områden där väldigt många människor rör sig på liten yta, t.ex. Drottninggatan i Stockholm. Därför krävs tätare placering mellan basstationerna och på olika sidor om hörn och byggnader. Är husen väldigt tätt placerade och höga kan det vara svårt att få en bra signal och då uppstår störningar lätt eftersom signaler från flera olika basstationer når mobilen via reflektioner från till exempel husväggar och fönster.

Täckning i tunnelbanan
För att klara av att ge bra täckning i Stockholms tunnelbana används ett speciellt antennsystem som består att en ”läckande” antennkabel som har installerats längs hela tunnelsystemet. Vid tunnelmynningarna har antenner monterats som säkerställer kontinuerlig uppkoppling till mobilnätet i båda riktningarna. På vanliga tåg används ofta en repeater (signalförstärkare) som tar in radiosignalerna från luften via en antenn på taket och förstärker dem innan de sänds ut i ett antennsystem inuti tågvagnarna. Hur mobiltäckningen fungerar längs Sveriges järnvägar har jag tidigare skrivit om här på bloggen och det kan du läsa om här: http://natexperten.se/tackning-pa-tagresan-hur-funkar-det/